• P24 in Italian
  • P24 in FYROM
  • P24 in Turkish
  • P24 in Serbian
  • P24 in Russian
  • P24 in Bulgarian
  • P24 in German
  • P24 in English
  • P24 in Greek
Check P24 On Google Map

Check Weather for Thessaloniki on weather.com

Convert Currency Online

Работно време

Паркингът „Р24” работи 24 часа дневно всиките дни на годината (включително и почивните дни) и обслужването става от опитен персонал. През нощта автомобилите се охраняват във оградено затворено пространство, след специална уговорка.