• P24 in Italian
  • P24 in FYROM
  • P24 in Turkish
  • P24 in Serbian
  • P24 in Russian
  • P24 in Bulgarian
  • P24 in German
  • P24 in English
  • P24 in Greek
Check P24 On Google Map

ΕΣΠΑ

Check Weather for Thessaloniki on weather.com

Convert Currency Online

Работно време

Паркинг Ρ24 работи 24 часа секојдневно и за време на празници, со услуга од искусен персонал, а во текот на ноќта, со обезбедување, и по договор, со постојано набљудување на возилата во затворен простор.