• P24 in Italian
  • P24 in FYROM
  • P24 in Turkish
  • P24 in Serbian
  • P24 in Russian
  • P24 in Bulgarian
  • P24 in German
  • P24 in English
  • P24 in Greek
Check P24 On Google Map

ΕΣΠΑ

Check Weather for Thessaloniki on weather.com

Convert Currency Online

Безбедност

Паркингот Ρ24 се состои од 2 ката, на кои постојат современи противпожарни средства и затворен систем за набљудување.

Пристапот во просториите на паркингот им е дозволен исклучиво на вработените, а не на трети лица.

За безбедноста на Вашите возила, во просториите се набљудуваат и снимаат сите движења на лица и возила.